Algemene voorwaarden

Uittreksel leveringsvoorwaarden Two Friends Catering

Offerte

In de offerte van Two Friends Catering worden tenminste de volgende aspecten geregeld: een beschrijving van de te leveren dienst/product, inclusief eventueel benodigde huurmaterialen, inzet van personeel en de daarbij behorende prijs. Alle aanbiedingen/offertes van Two Friends Catering zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Bezorging vanuit onze keuken

Voor de bezorging vanuit onze keuken brengen wij in de Krimpenerwaard minimaal € 5.- in rekening. Voor bezorging buiten de Krimpenerwaard gaan wij uit van € 0.40 per gereden kilometer (heen en terug). Wij bezorgen iedere dag tussen 09.00 en 20.00 uur, ook op zon- en feestdagen. Voor het bezorgen van grotere partijen en huurmaterialen wordt een andere prijs berekend (min. € 12.50 per rit).

Bestelling

Bij een bestelling ter waarde van meer dan € 500.00 inclusief BTW ontvangt u altijd een schriftelijke offerte. Deze dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden geretourneerd. Een door de klant voor akkoord ondertekende offerte geldt eveneens als een bestelorder.

Levering

Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering van bestelde producten plaats op de locatie van bestelling en op het in de orderbevestiging of anderszins overeengekomen tijdstip. Bij de uitgifte van bestelde producten wordt een door de klant/opdrachtgever te tekenen afleverbon door Two Friends Catering toegevoegd, tenzij de waarde en/of de aard van het product dit niet vereist dan wel met de klant/opdrachtgever terzake anders is afgesproken.

Bediening

Wilt u bij de Afternoon Tea of bij het buffet bediening, dan wordt het eindbedrag verhoogd met € 39.50 inclusief BTW per bedieningslid per uur, met een minimum van 1.5 uur.

Aansprakelijkheid

Zowel de Afternoon Tea als het Buffet kan worden geserveerd op schalen en etagères waarvoor per stuk € 5.00 borg in rekening zal worden gebracht. U verantwoordelijk voor deze materialen voor de periode dat de materialen bij u aanwezig zijn. Deze voorwaarden gelden ook indien u andere materialen bij ons huurt. Bij breuk of vermissing brengen wij u de vervangingswaarde in rekening, of wij houden die waarde van het borgbedrag af. Two Friends Catering betracht de uiterste zorgvuldigheid en houdt zich aan de wettelijk gestelde hygiënecodes tijdens de bereiding. Ondanks dat blijft het echter altijd mogelijk, juist omdat Two Friends Catering werkt met verse producten dat een graatje, botje of pitje in één van de gerechten is achtergebleven. Als klant dient u daar ten alle tijden rekening mee te houden. Two Friends Catering kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, door de deelnemers aan de bijeenkomst en/of door derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van Two Friends Catering of van één van haar medewerkers.

Betalingen

Bij orders tot € 250.00 betaling á contant bij aflevering. Bij orders hoger dan € 250.00 dient 50 % van het factuurbedrag 1 week vòòr afleveringsdatum betaald te zijn. Het restantbedrag wordt á contant voldaan bij aflevering tenzij anders is overeengekomen. Huur en borg wordt bij aflevering betaald. Borg wordt bij correcte retourzending van de materialen verrekend. (Boven het gehuurde materiaal wordt een borg berekend gelijk aan minimaal de huurprijs).

Annulering

Bij annulering door opdrachtgever binnen 48 uur (2 werkdagen) vòòr levering, wordt 100% van het overgekomen bedrag berekend. Bij annulering door opdrachtgever binnen 5 tot 2 werkdagen vòòr levering wordt 50% van het overgekomen bedrag berekend. Bij annulering door opdrachtgever na een getekende overeenkomst en 5 werkdagen vóór levering wordt 25% van het overgekomen bedrag berekend. Een annulering staat wettelijk vast indien deze aangetekend door ons is ontvangen of persoonlijk bij ons is afgegeven en door ons is bevestigd.

Vermeerderen of verminderen van het aantal personen.

U kunt nog tot 3 dagen vòòr levering het aantal personen verminderen met uiterlijk 20% van het aantal wat eerder met u is afgesproken. Voorbeeld: indien u voor 50 personen heeft besteld, kunnen dat er nooit minder dan 40 worden. U kunt nog tot de dag vòòr levering het aantal personen vermeerderen of gerechten bijbestellen -Two Friends Catering kan daaraan voldoen- mits u dat uiterlijk voor 15.00 uur meldt en als het afgesproken menu kan worden bijgemaakt; anders draagt Two Friends Catering zorg voor een alternatieve aanvulling.

Algemeen

Op alle brochures zijn prijswijzigingen voorbehouden en is ‘indien voorradig’ van toepassing.
Zetfouten voorbehouden.
Telefonisch zijn we tussen 09.00 en 20.00 uur bereikbaar.
Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Hennie Poortinga
Tel. 06 558 553 01
e-mail info@two-friends.nl
website www.Two-Friends.nl
Volledige leveringsvoorwaarden zijn op te vragen bij KvK te Rotterdam onder nr. 243.189.87.